Online Permacultuur Jaaropleiding 08/12/2020

Online Permacultuur Jaaropleiding

36x dinsdagavond online + 4 praktijkdagen op locatie
start dinsdag 8 december met Taco Blom

Gratis online introductie-avonden dinsdag 1 december 20.00-21.00 uur

We merken dat de belangstelling voor Permacultuur toeneemt. Dat zal zeker ook minstens voor een deel te maken met de veranderende situatie in de wereld en de daarop aansluitend verlangen naar een meer natuurlijke en toekomstbestendige situatie.

Gezonde voeding van een gezonde bodem, behoud van biodiversiteit, verantwoord grondstoffen-, water- en bodemgebruik, schoner milieu, schonere lucht(!), sociale cohesie, lokale en regionale economie en minder afhankelijk van de woelige politieke en economische stromen… ?
Permacultuur biedt de nodige handvatten om je leven te helpen ombuigen in die richting. Het geeft visie en inzicht en reikt talloze praktische oplossingen aan.
Het is in basis een methode waarmee we (buurt)tuinen, tuinderijen, voedselbossen maar ook buurten of wijken kunnen ontwerpen en onderhouden gebruikmakend van inzichten van hoe de natuur veerkrachtige regeneratieve systemen neerzet, die honderden of duizenden jaren mee kunnen. Samenwerken met de natuur en haar niet bestrijden. Wel ombuigen naar meer productiviteit voor de mens, maar nog steeds met alle respect en plek voor al het andere leven.

Door al het gedoe (zullen we het maar noemen) is wat we het liefst doen; bij elkaar komen in een levendige leersituatie minder goed mogelijk. Om die redenen bieden we onze Permacultuur Jaaropleiding aan als een interactieve online training met behulp van live streaming.
Gedurende 36 dinsdagavonden over bijna een jaar gespreid behandelen we de nodige stof en onderzoeken de uitdagingen die jullie tegen komen. Omdat alleen online les hebben een wat smalle basis is zullen we in de loop van het jaar 4 praktijkdagen organiseren, waarschijnlijk op weekenddagen.

Datums en aanmeldformulier: klik hier

Advertentie