Online Permacultuur Opleiding 19/02/2022

24x dinsdagavond online + 4 praktijkdagen (zondagen) op locatie
start dinsdag 8 februari met Taco Blom

Gratis online introductie-avonden dinsdag 18 en 25 januari 20.00-21.00 uur

We merken dat de belangstelling voor Permacultuur toeneemt. Dat zal zeker ook minstens voor een deel te maken met de veranderende situatie in de wereld en de daarop aansluitend verlangen naar een meer natuurlijke en toekomstbestendige situatie.

Gezonde voeding van een gezonde bodem, behoud van biodiversiteit, verantwoord grondstoffen-, water- en bodemgebruik, schoner milieu, schonere lucht(!), sociale cohesie, lokale en regionale economie en minder afhankelijk van de woelige politieke en economische stromen… ?
Permacultuur biedt de nodige handvatten om je leven te helpen ombuigen in die richting. Het geeft visie en inzicht en reikt talloze praktische oplossingen aan.
Het is in basis een methode waarmee we (buurt)tuinen, tuinderijen, voedselbossen maar ook buurten of wijken kunnen ontwerpen en onderhouden gebruikmakend van inzichten van hoe de natuur veerkrachtige regeneratieve systemen neerzet, die honderden of duizenden jaren mee kunnen. Samenwerken met de natuur en haar niet bestrijden. Wel ombuigen naar meer productiviteit voor de mens, maar nog steeds met alle respect en plek voor al het andere leven.

Door al het gedoe (zullen we het maar noemen) was wat we het liefst doen; bij elkaar komen in een levendige leersituatie minder goed mogelijk. Om die redenen boden we onze Permacultuur Jaaropleiding aan als een interactieve online training met behulp van live streaming. Op basis van bijna een heel jaar ervaring met onze online training en lerend van de mogelijkheden en beperkingen, starten we nu een nieuwe traject en wel van 20 online sessies en 5 praktijkdagen op tenminste twee verschillende locaties.
Gedurende 20 dinsdagavonden over bijna een half jaar gespreid behandelen we de nodige stof en onderzoeken de uitdagingen die jullie tegen komen. Omdat alleen online les hebben een wat smalle basis is zullen we 4 praktijkdagen organiseren op zondagen.

In deze zowel theoretische als praktische opleiding leer je je permacultuur ontwerp te maken en werk je aan de verwezenlijking ervan. Het kan gaan om je bestaande of je gedroomde tuin of voedselbos.
Deze cursus is heel toegankelijk zowel voor de liefhebber als voor mensen die hun zaak willen uitbouwen in de permacultuur.

De cursus heeft een opbouw: elke online0sessie beslaat 1 uur en een kwartier: van 19.30-21.15 uur. De praktijkdagen zullen op verschillende locaties plaatsvinden, telkens van 10.00-17.00 uur.
Meer informatie over inhoud, opzet en datums vind je op de website van Permacultuurcentrum Den Haag:
https://www.permacultuur.nu/index.php/agenda/online-permacultuur-opleiding-2022#permacultuur