Een Gezonde Moestuin door Mengcultuur

woensdag 5 juli – workshop met Taco Blom

Ontwerpprincipes, bodem en teeltplan.

In permacultuur ligt de aandacht vooral gericht op vaste planten, struiken en bomen. Maar we zijn voor ons voedsel nog voor een groot deel afhankelijk van de moestuin, het deel van de tuin waar we eenjarige groenten verbouwen. Dat zijn pioniersplanten, die een andere aanpak verlangen dan het vaste planten deel.
Hier moet je de bodem verstoren, hier moet je compost blijven toevoegen als je uit je moestuin wilt oogsten en hier zal je dus meer werk moeten verzetten.

In deze workshop gaan we kort in op

  • de tien ontwerpprincipes om het ontwerp van je moestuin te leren verbeteren,
  • uitgebreider op de bodem en hoe we die gezond krijgen en houden
  • de mogelijkheden en beperkingen van verschillende bodemtypen (zand, veen, klei)
  • de mengcultuur aan de hand van Gertrud Franck’s methode
  • het opstellen van een jaarrond teeltplan op basis van die methode.
  • suggesties voor waardevolle groenten

Lees meer…